विधाता म्युझिकमध्ये आपलं स्वागत आहे.

अवधूत गुप्ते

गायक

बायोडाटा